Καλέστε μας +30 23810 26555-6
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

En

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

για το έργο:

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» ενός (1) συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας»

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (ένας (1) συνεργάτης) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2570/14.07.2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ                      (€ 4.650,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ €3.750,00) και ΦΠΑ € 900,00)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Σύμβαση Μίσθωσης Έργου -ΣΜΕ) 4μηνης διάρκειας ενός Μηχανικού

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιμελητήριο Πέλλας- 25ης Μαρτίου 13, Έδεσσα 58200, Ελλάδα,  Παράρτημα Επιμελητηρίου Πέλλας Μακαρίου 4, Γιαννιτσά 58100.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σύμφωνα με την ειδικότητα αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης τετράμηνης διάρκειας και και δύναται να ανανεωθούν σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έως και  31.07.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

https://www.pellachamber.gr/   

Πληροφορίες- Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επιμελητήριο Πέλλας – 25ης Μαρτίου 13, Έδεσσα 582 00, Ελλάδα, info@pellachamber.gr

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

www.pellacamber.gr

Πληροφορίες- Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Σημείωση: Υπεύθυνες Δηλώσεις Μέσω gov.gr

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:  κ. Δημήτριο Γιώγα, yogas@pellachamber.gr ή κ. Γεώργιο Βλαδίκα gvladikas@pellachamber.gr και στο τηλ. 23810-26735.

Για το Επιμελητήριο Πέλλας

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Τσώτσος

DOWNLOADS

Προηγούμενο Δ.Τ. Επιμελητήριο Πέλλας για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στο Νομό Πέλλας 5,6 και 7 Μαϊου 2023

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 13,
Τ. Κ. 58200 Έδεσσα

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:00 πμ – 15:00 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού:

Δευτέρα – Παρασκευή:
08:00 πμ – 14:30 μμ

Newsletter