Καλέστε μας +30 23810 26555-6
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

En

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

για το έργο:

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (δύο (2) συνεργάτες) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας»

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

:

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (δύο (2) συνεργάτες) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» (Υποέργο 9)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

:

5530/01.12.2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ                      (€ 20.925,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ €16.875,00) και ΦΠΑ € 4.050,00)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

:

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Σύμβαση Μίσθωσης Έργου -ΣΜΕ) 9μηνης διάρκειας Π.Ε. Ενός Οικονομολόγου (1) και ενός (1) Μηχανικού

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

:

Επιμελητήριο Πέλλας- 25ης Μαρτίου 13, Έδεσσα 58200, Ελλάδα,  Παράρτημα Επιμελητηρίου Πέλλας Μακαρίου 4, Γιαννιτσά 58100.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

:

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σύμφωνα με την ειδικότητα αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων 9μηνης διάρκειας και δύναται να ανανεωθούν σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

:

Έως και  21.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

:

https://www.pellachamber.gr/

Πληροφορίες- Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

:

Επιμελητήριο Πέλλας – 25ης Μαρτίου 13, Έδεσσα 582 00, Ελλάδα, info@pellachamber.gr

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

:

www.pellacamber.gr

Πληροφορίες- Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Σημείωση: Υπεύθυνες Δηλώσεις Μέσω gov.gr

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:  κ. Δημήτριο Γιώγα, yogas@pellachamber.gr ή κ. Γεώργιο Βλαδίκα gvladikas@pellachamber.gr και στο τηλ. 23810-26735.

Για το Επιμελητήριο Πέλλας

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Τσώτσος

DOWNLOADS

Προηγούμενο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 13,
Τ. Κ. 58200 Έδεσσα

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:00 πμ – 15:00 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού:

Δευτέρα – Παρασκευή:
08:00 πμ – 14:30 μμ

Newsletter