Καλέστε μας +30 23810 26555-6
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

En

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Πολύ Μικρών, Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας στο «Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σύμφωνα με: (α) την Πρόσκληση με κωδ. ΑΠΚΟ 11 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5901 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (β) την με Α.Π. 2.5702/01-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΞΥ46ΜΤΛΚ-3ΩΛ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης για την Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης, Κ.Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ.Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5180754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης θα υλοποιηθούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων άνεργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 345 ώρες, εκ των οποίων 270 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 75 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ως εκ των παραπάνω, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εγγραφή τους στο «Μητρώο» θα απασχολήσουν τους ωφελούμενους του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Προηγούμενο Newsletter 03/06/2024

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 13,
Τ. Κ. 58200 Έδεσσα

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:00 πμ – 15:00 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού:

Δευτέρα – Παρασκευή:
08:00 πμ – 14:30 μμ

Newsletter