Καλέστε μας +30 23810 26555-6
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

En

Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA–EMPLOYOUTH

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης « Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA– EMPLOYOUTH” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

DOWNLOADS

  • ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Προηγούμενο Χρηματοδότηση Επιχείρησης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 13,
Τ. Κ. 58200 Έδεσσα

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:00 πμ – 15:00 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού:

Δευτέρα – Παρασκευή:
08:00 πμ – 14:30 μμ

Newsletter