Καλέστε μας +30 23810 26555-6
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

En

Επιμελητήριο Πέλλας

Σταθερός σύμμαχος της Επιχείρησης

Αναβαθμίζουμε & Εμπλουτίζουμε τις Ηλεκτρονικές μας Υπηρεσίες
Στηρίζοντας τον επιχειρηματία στην πράξη.

Τσώτσος Ιορδάνης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου,

Επιμελητήριο Νομού Πέλλας

Το Επιμελητήριο Πέλλας ιδρύθηκε το 1981 και επί 40 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς και ουσιαστικής στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας, έχοντας γνώμονα τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Νομού Πέλλας. Εάν και είναι από τα νεότερα Επιμελητήρια της Ελλάδος, είναι από τα δυναμικότερα, με διαρκή συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και με πλειάδα πρωτοβουλιών, δράσεων και παρεμβάσεων επ’ ωφελεία των Επιχειρηματιών – μελών του και τη στήριξη του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου.

Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται και πρωτοστατώντας στις νέες συνθήκες της ψηφιακής εποχής, προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές – ανταποδοτικές υπηρεσίες στα μέλη του.

Το Επιμελητήριο Πέλλας αποτελεί τον σταθερό σύμμαχο του Επιχειρηματία και θα συνεχίσει αδιάκοπα να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, καλλιεργώντας και βελτιώνοντας τις συνθήκες ανάπτυξης του Επιχειρείν στο Νομό Πέλλας.

 

Δυνατότεροι – Μαζί


e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ -
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ


Υ.Μ.Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ασφαλιστική
Διαμεσολάβηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

Θέλω να ...
1. Κάνω εγγραφή στο Επιμελητήριο
Ατομική

Βήμα 1ο
ΤΕΒΕ – Προεγγραφή

 

Βήμα 2ο
Δ.Ο.Υ.
Με το χαρτί προεγγραφής του ΤΕΒΕ κάνει έναρξη επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ.

 

Βήμα 3ο
Εγγραφή στο Επιμελητήριο


Προσκομίζει:

 1. Φωτοτυπία Έναρξης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 3. Μισθωτήριο Συμβόλαιο
 4. Κόστος 60,48 €
Ο.Ε. & Ε.Ε. (Προσωπικές)
Βήμα 1ο Η εγγραφή προσωπικής εταιρείας γίνεται αυτόματα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Πέλλας μέσα από την Υπηρεσία Μίας Στάσης.
e-ΥΜΣ
Α.Ε. - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε (Κεφαλαιουχικές)

Βήμα 1ο
Η εγγραφή προσωπικής εταιρείας γίνεται αυτόματα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Πέλλας μέσα από την Υπηρεσία Μίας Στάσης

Λοιπές Νομικές Μορφές
Βήμα 1ο

Επικοινωνία με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Πέλλας για συννεόηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν.


Επικοινωνία:

Τμήμα Μητρώου Τμήμα ΓΕΜΗ
2. Κάνω Μεταβολές - Τροποποιήσεις
Μεταβολή
Ατομική

Προσκομίζετε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Πέλλας

1. Φωτοτυπία βεβαίωσης μεταβολής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Τροποποιήσεις
Τροποποίηση καταστατικού

Βήμα 1ο

Μέσα από την εφαρμογή(Είσοδος στην εφαρμογή) επιλέγετε την αίτηση που αφορά τροποποίηση καταστατικού (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας ένα καταστατικό με υπογραφές και ένα χωρίς υπογραφές), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή.

 

Βήμα 2ο
Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης αλλά και το ετήσιο τέλος της μερίδας της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση.
Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ

Τροποποίηση καταστατικού που αφορά αλλαγή Νομικής Μορφής

Προσκομίζετε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Πέλλας

 1. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (από όλα τα μέλη της εταιρίας) από την Αστυνομία ή ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή εφόσον πάνω στο καταστατικό που έχει σφραγιστεί πρώτα από την αρμόδια ΔΟΥ δεν υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής των εταίρων
 2. Το καταστατικό νομίμως υπογεγραμμένο από τους εταίρους και σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
 3. Το καταστατικό σε έντυπη μορφή χωρίς όμως τις υπογραφές των εταίρων.

Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ

Λοιπές Νομικές Μορφές
Βήμα 1ο Επικοινωνία με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Πέλλας για συννεόηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν.

Επικοινωνία:

Τμήμα Μητρώου Τμήμα ΓΕΜΗ
3. Λύση - Διαγραφή
Διαγραφή

Προσκομίζετε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Πέλλας

Φωτοτυπία της Διακοπής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο.Ε. & Ε.Ε. (Προσωπικές)

Η λύση γίνεται σε τρία στάδια:

Στάδιο 1ο

 1. Μέσα από την εφαρμογή(Είσοδος στην εφαρμογή) επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση καταχώρησης απόφασης για λύση και θέση σε εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας ένα καταστατικό με υπογραφές και με σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ και ένα χωρίς υπογραφές), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή.
 2. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης αλλά και το ετήσιο τέλος της μερίδας της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση που θέτει την εταιρία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστές.

Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ


Στάδιο 2ο

Προσοχή!Η ημερομηνία του Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας της ανακοίνωσης που θέτει την εταιρία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστές

 1. Μέσα από την εφαρμογή(Είσοδος στην εφαρμογή) επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση καταχώρησης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισής υπογεγραμμένο από τον εκκαθαριστή), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή.
 2. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση του ισολογισμού.

Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ


Στάδιο 3ο

Προσοχή!Η ημερομηνία του Ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας της ανακοίνωσης που θέτει την εταιρία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστές

 1. Μέσα από την εφαρμογή(Είσοδος στην εφαρμογή) επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση καταχώρισης απόφασης για έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης και διαγραφή από το ΓΕΜΗ (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας τον ισολογισμό λήξης εκκαθάρισής υπογεγραμμένο από τον εκκαθαριστή), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή.
 2. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση διαγραφής της εταιρίας.

Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ

Α.Ε. - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε (Κεφαλαιουχικές)

Η λύση γίνεται σε τρία στάδια:

Στάδιο 1ο

 1. Μέσα από την εφαρμογή(Είσοδος στην εφαρμογή) επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση καταχώρησης απόφασης για λύση και θέση σε εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας ένα καταστατικό με υπογραφές και με σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ και ένα χωρίς υπογραφές), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή.
 2. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης αλλά και το ετήσιο τέλος της μερίδας της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση που θέτει την εταιρία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστές.

Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ


Στάδιο 2ο

Προσοχή!Η ημερομηνία του Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας της ανακοίνωσης που θέτει την εταιρία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστές

 1. Μέσα από την εφαρμογή(Είσοδος στην εφαρμογή) επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση καταχώρησης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισής υπογεγραμμένο από τον εκκαθαριστή), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή.
 2. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση του ισολογισμού.

Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ


Στάδιο 3ο

Προσοχή!Η ημερομηνία του Ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας της ανακοίνωσης που θέτει την εταιρία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστές

 1. Μέσα από την εφαρμογή(Είσοδος στην εφαρμογή) επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση καταχώρισης απόφασης για έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης και διαγραφή από το ΓΕΜΗ (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας τον ισολογισμό λήξης εκκαθάρισής υπογεγραμμένο από τον εκκαθαριστή), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή.
 2. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση διαγραφής της εταιρίας.

Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ

Λοιπές Νομικές Μορφές
Βήμα 1ο Επικοινωνία με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Πέλλας για συννεόηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν.

Επικοινωνία:

Τμήμα Μητρώου Τμήμα ΓΕΜΗ
4. Δημοσιεύσω Ισολογισμό
Α.Ε. - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε (Κεφαλαιουχικές)

Στάδιο 1ο

 1. Μέσα από την εφαρμογή(Είσοδος στην εφαρμογή) επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης …….
  (αφού πρώτα ανεβάσετε τα έγγραφα της εταιρίας), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή.
 2. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης αλλά και το ετήσιο τέλος της μερίδας της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση που θέτει την εταιρία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστές.

Για πληρωμή ΓΕΜΗ πατήστε εδώ

5. Εκδώσω Πιστοποιητικό
Έκδοση Πιστοποιητικών από το Επιμελητήριο

Για την έκδοση πιστοποιητικών από το Επιμελητήριο συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Επιμελητηρίου(Είσοδος στο e-Επιμελητηρίου)

Έκδοση Πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.

Για την έκδοση πιστοποιητικών Γ.Ε.ΜΗ. συνδεθείτε στην εφαρμογή προσωποποιημένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις(Είσοδος στην Εφαρμογή)

6. Εκδώσω Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας
Φυσική Παρουσία

Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου

Ηλεκτρονικά

Για την έκδοση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας από το επιμελητήριο συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Επιμελητηρίου (Είσοδος στο e-Επιμελητηρίου)

7. Κάνω Εξαγωγή σε Τρίτη χώρα
Μέλη του Επιμελητηρίου Πέλλας

1.Να έχουν εκπληρώσεις τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο

Για πληρωμή Συνδρομών Επιμελητηρίου πατήστε εδώ

Μη Μέλη Επιμελητηρίου Πέλλας

1.Μέλη άλλων Επιμελητηρίων που πιθανόν θελήσουν να θεωρήσουν Πιστοποιητικά Καταγωγής στο Επιμελητήριο Πέλλας, χρειάζεται βεβαίωση ότι είναι μέλη στο αντίστοιχο Επιμελητήριο ή στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Με Φυσική Παρουσία

Έντυπα Εξαγωγής
Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Πέλλας.
Είναι σε τρία (3) αντίτυπα πανομοιότυπα, αλλά διαφορετικού χρώματος.

 1. ΑΙΤΗΣΗ (Ροζ χρώμα)
 2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (εκρού χρώμα)
 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ(κίτρινο χρώμα)

Τρόπος Συμπλήρωσης

 1. σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 2. σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά)

Υποβολή στο Επιμελητήριο για θεώρηση

 1. Ένα (1) Πρωτότυπο
 2. Μία (1) Αίτηση και
 3. Τρία έως τέσσερα (3-4) αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.

Σημεία Προσοχής

 1. Επισημαίνεται ότι Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταγωγής προβλέπεται μόνο ένα για κάθε τιμολόγιο εξαγωγής και είναι μονοσέλιδο (όχι δεύτερη σελίδα).
 2. Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κλπ.)
 3. Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.

Δικαιολογητικά

 1. Τιμολόγιο Εξαγωγής
 2. Διασάφηση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση

Άλλες Θεωρήσεις

 • Εμπορικά Τιμολόγια Εξαγωγής,
 • Φυτουγείας,
 • Packing List, κλπ.

Κόστος

 1. θεώρηση των Πιστοποιητικών Καταγωγής παράβολο 10,00 €
 2. θεώρηση Εμπορικών Τιμολογίων ή άλλων Πιστοποιητικών 5,00 € ανά πρωτότυπο
Ηλεκτρονικά
 1. Σύνδεση στην εφαρμογή e- Επιμελητήριο .
 2. Επιλέγουμε “Σύνδεση μέσω ΓΕΜΗ” και συνδεόμαστε με τους κωδικούς ΓΕΜΗ της επιχείρησης.
 3. Εφόσον έχουμε συνδεθεί πατάμε στην επιλογή “Νέα Αίτηση” και έπειτα στους διαθέσιμους τύπους πιστοποιητικών επιλέγουμε “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ“.
 4. Εισάγουμε τα στοιχεία που απαιτούνται στην φόρμα υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού εξαγωγέων και ανεβάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα.
 5. Ολοκληρώνουμε την αίτηση μας και συνεχίζουμε με την πληρωμή της αίτησης.
 6. Όταν η αίτηση σας επεξεργαστεί και ολοκληρωθεί από το επιμελητήριο, θα λάβετε ενημερωτικό email ώστε να συνδεθείτε ξανά στο e-επιμελητήριο και να παραλάβετε τα έγγραφά σε ψηφιακή μορφή μέσω του συστήματος.
 7. Για να γίνει η λήψη του πιστοποιητικού καταγωγής και των θεωρημένων τιμολογίων μετά την σύνδεσή μας στο e-επιμελητήριο πατάμε στην επιλογή ολοκληρωμένες αιτήσεις και ανοίγουμε την αίτηση την οποία έχουμε κάνει.
8. Κάνω Πληρωμή Πιστοποιητικών Εξαγωγών
Πληρωμή Πιστοποιητικών Καταγωγής

Για την πληρωμή πιστοποιητικών καταγωγής συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Επιμελητηρίου (Είσοδος στο e-Επιμελητήριο)

Φυσική Παρουσία

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή κάρτα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πέλλας

9. Κάνω Πληρωμή συνδρομών Επιμελητηρίου
Φυσική Παρουσία

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή κάρτα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πέλλας

Ηλεκτρονικά

Για την πληρωμή συνδρομών επιμελητηρίου συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Επιμελητηρίου (Είσοδος στο e-Επιμελητηρίου)

10. Κάνω Πληρωμή συνδρομών ΓΕΜΗ
Πληρωμή Συνδρομών Γ.Ε.ΜΗ.

Για την πληρωμή συνδρομών Γ.Ε.ΜΗ. συνδεθείτε στην εφαρμογή προσωποποιημένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (Είσοδος στην Εφαρμογή)

11. Ενημερωθώ για Επενδυτικά Προγράμματα
Επενδυτικά Προγράμματα
12. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Υπηρεσίες Ανάπτυξης
& Εξωστρέφειας

Επιμελητήριο Ν.Πέλλας

Δωρεάν Παρεχόμενες Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

Βρείτε την επιχείρηση σας
με βάση την Φόρμα Αναζήτησης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

Τοπικές Τουριστικές
Επιχειρήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

Τοπικά προϊόντα και
Επιχειρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ενημερωθείτε για
Επιχειρηματικές ευκαιρίες

ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Ενημερωθείτε τώρα
για ότι χρειάζεστε

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στατιστικά στοιχεία εξέλιξης Επιχειρηματικότητας

Δραστηριότητες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε τώρα για τα τελευταία Νέα μας

Εκδηλώσεις & Εκθέσεις

Ενημερωθείτε για τις Εκδηλώσεις & Εκθέσεις μας

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Ενημερωθείτε για Προκηρύξεις & Διαγωνισμούς

Επιδοτήσεις & Χρηματοδοτήσεις

Ενημερωθείτε τώρα για τα τελευταία Νέα μας

e-Υπηρεσίες
Εύκολα & Γρήγορα!

Επιμελητήριο Ν.Πέλλας

e-Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις με ένα κλικ!

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

-

ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων είναι σε διαδικασία διαβούλευσης με φορείς διαχείρισης Πνευματικών δικαιωμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

-

ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

-

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 13,
Τ. Κ. 58200 Έδεσσα

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:00 πμ – 15:00 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού:

Δευτέρα – Παρασκευή:
08:00 πμ – 14:30 μμ

Newsletter