αρχική σελίδα
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία
 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

3η Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Πέλλας
31/10/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των είκοσι ενός (21) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πέλλας για την προσεχή τετραετία, θα διεξαχθούν την 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα, στην έδρα του Επιμελητηρίου Πέλλας 25ης Μαρτίου αρ. 13 στην Έδεσσα, από ώρα 08:00 έως 18:00 και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί και του ΠΔ 372/92 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 99579/6.9.2017 [ΑΔΑ7Θ4Η465ΧΙ8-ΒΡΟ] απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πέλλας ορίσθηκε ως εξής:

  • Τμήμα  Εμπορικό                  έδρες            8  (οκτώ)
  • Τμήμα Υπηρεσιών                 έδρες            4  (τέσσερις)
  • Τμήμα Μεταποιητικό             έδρες            8  (οκτώ)
  • Τμήμα Εξαγωγικό                 έδρα             1  (μία) 

 

 • Οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι κυρωμένοι από την Εκλογική Επιτροπή  θα εκτεθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Πέλλας στην Έδεσσα  – 25ης Μαρτίου αρ. 13 επί τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες δηλαδή από 03.11.2017 ημέρα Παρασκευή μέχρι και 05.11.2017 ημέρα Κυριακή, από ώρα 08.00 π.μ. μέχρι και ώρα 15.00 μ.μ.
 • Όσοι έχουν αντιρρήσεις κατά των εκλογικών καταλόγων μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πέλλας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας – έκθεσης των εκλογικών καταλόγων δηλαδή από 06.11.2017 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 08.11.2017 ημέρα Τετάρτη.
 • Οι ενστάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 372/92 πρέπει να κοινοποιηθούν με δικαστικό επιμελητή στην Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πέλλας.
 • Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει από την Εκλογική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 09.11.2017 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Πέλλας 25ης Μαρτίου αρ. 13 – Έδεσσα.
 • Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων θα συνταχθούν και θα κυρωθούν από την Εκλογική Επιτροπή οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της εκλογικής επιτροπής τηλ.: 23810 – 26555 και 23810 – 26556.     

 

Έδεσσα, 30 Οκτωβρίου 2017

 

Ο Πρόεδρος

της Εκλογικής Επιτροπής

  

Φίλιππος Ν. Γκιούρος

Δικηγόρος

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Αναζήτηση στο Μητρώο
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αναζήτηση στο Μητρώο
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Αναζήτηση στο Μητρώο
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ